Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ
од страна на студентите на студиската програма Енергетика и Екологија

Натпревар за инженерски и менаџмент вештини

Пријавете се на Натпреварот за инженерски и менаџмент вештини кој под покровителство на KOSTAL, а во оргaнизација на Машинскиот факултет и ESTIEM – LG Скопје, ќе се одржи на 21.12.2022 г. (СРЕДА) во просториите на компанијата во Охрид.

Повеќе информации

Соопштенија за студенти

Отворен ден 02.12.2022

Повелете на Машински факултет – Скопје на 02.12.2022 година,

Заедно да ги погледаме можностите што ги нуди нашиот факултет.

I група 10.00 – 12.00 часот

II група 12.00 – 14.00 часот

Пријавете се на следниот линк - https://forms.office.com/e/vJMR4Yp6v7

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!!!

Стипендии од LTH Learnica

Можност за стипендии од LTH Learnica. Рок за аплицирање: 31.11.2022.

Повеќе информации на следниот линк.

Стипендии

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top