Choose one of the Bachelor’s degree programs: Bachelor of Science in MECHANICAL ENGINEERING (4 years studies) or Bachelor of ENGINEERING (3 years studies).

Become a Master in Mechanical Engineering in full time studies in one of nine postgraduate study programs or in part time studies in six postgraduate study programs, according...

The Doctoral School represents our commitment to high quality education of professionals in the field of engineering with competency in research, development and innovation...

The Faculty of Mechanical Engineering undertakes research activities in the field of Mechanical Engineering and it is a centre for the development of science, scientific thought...

Машински факултет - Скопје

Соопштение за дополнителен – вонреден испитен термин во есенскиот испитен рок во учебната 2020/21

Се организира дополнителен-вонреден испитен термин во есенскиот испитен рок во учебната 2020/2021 година, за полагање најмногу 2 предмети  од зимски семестар.

Пријавувањето и полагањето на испитите ќе се врши без плаќање надоместок;

Пријавувањето во електронска форма е ЗАДОЛЖИТЕЛНО и ќе се врши преку следниот формулар
(пополнет со кирилично писмо)  во период од 16.09.2021 до 19.09.2021

Испитната сесија ќе се спроведе на 21.09.2021, 22.09.2021 и 23.09.2021.

Термините за полагање на испитите ќе бидат објавени на 20.09.2021 на web страната на МФС.

Напомена: Студентите ќе донесат пријави во материјална форма само за положените испити при запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/22.

Скопје, 15.09.2021    Деканат на МФС

 

Pages

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top