Choose one of the Bachelor’s degree programs: Bachelor of Science in MECHANICAL ENGINEERING (4 years studies) or Bachelor of ENGINEERING (3 years studies).

Become a Master in Mechanical Engineering in full time studies in one of nine postgraduate study programs or in part time studies in six postgraduate study programs, according...

The Doctoral School represents our commitment to high quality education of professionals in the field of engineering with competency in research, development and innovation...

The Faculty of Mechanical Engineering undertakes research activities in the field of Mechanical Engineering and it is a centre for the development of science, scientific thought...

Машински факултет - Скопје

РАБОТНО ВРЕМЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ НЕМА ДА РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.07.2018 (понеделник) ДО 10.08.2018 (петок).

СИТЕ ОБВРСКИ И БАРАЊА СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ  ДА ГИ ОБАВАТ ЗАКЛУЧНО СО 13.07.2018 (петок).

СЛУЖБАТА ЌЕ ЗАПОЧНЕ СО РАБОТА ОД 13.08.2018 (понеделник).

Соопштенија за студенти

Предавање „Пребришани умови, испрани мозоци“

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

Повик за поддршка на студентски проекти

Повик за поддршка на студентски проекти

Комисија за студентски проекти
Машински факултет - Скопје

Комисијата за студентски проекти на Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавува повик за поддршка на проекти за работа со студентите на Машинскиот факултет.

Pages

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top