Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Летна пракса во Smart Learning Factory - Skopje

Почитувани студенти,

Новоформираната Smart Learning Factory - Skopje (SFLS), лоцирана на Машинскиот Факултет во Скопје е отворена за сите студенти што бараат летна пракса. SFLS е првата ваква лабораторија која е фокусирана на теми од областа на Lean и Industry 4.0. Располага со опрема што симулира производни концепти, но подеднакво важни се и сите методи и алатки кои (ќе) се користат во неа.

Лабораторијата има дефинирано неколку мини проекти што треба да бидат реализирани од студенти практиканти, но очекува идеи и од самите студенти.

Праксата е отворена за студенти од сите факултети што ќе бидат во трета и четврта година во следниот зимски семестар.

Вашето CV со главните вештини и кратко мотивациско писмо (за вашите интереси) испратете ги најкасно до 16.6.2023 12:00 на learningfactory@mf.edu.mk. Со избраните кандидати ќе одржи кратко интервју и ќе се договори предметот на работа согласно интересите/вештините на студентот и потребите на  SLFS.

За повеќе информации посетете ја web страната learningfactory.mf.edu.mk

Тимот на SFLS ќе Ве контактира за понатамошната постапка.

Летна пракса во FabLab Skopje

Почитувани студенти,

FabLab Skopje постои од 1.12.2022 година и е лабораторија за дигитална фабрикација, лоцирана на Машинскиот Факултет во Скопје. Од тогаш до сега креирани се преку 200 проекти и обучени се над 600 млади луѓе.

FabLab Skopje располага со различни 3D принтери, CNC рутери, CNC ласер, мехатронички сетови и друга опрема. Тимот на FabLab Skopje има дефинирано неколку мини проекти што треба да бидат реализирани од студенти практиканти, но очекува идеи и од самите студенти.

Праксата е отворена за студенти од сите факултети што ќе бидат во трета и четврта година во следниот зимски семестар.

Вашето CV со главните вештини и кратко мотивациско писмо (за вашите интереси) испратете ги најкасно до 16.6.2023 12:00 на fablab@mf.edu.mk. Со избраните кандидати ќе одржи кратко интервју и ќе се договори предметот на работа согласно интересите/вештините на студентот и потребите на  FabLab Skopje.

За повеќе информации посетете ја web страната www.fablab.mk

Тимот на FabLab Skopje ќе Ве контактира за понатамошната постапка.

 

Пракси

Програма за платена пракса A1 WayUp

Ни претставува голема чест и задоволство, како ценета и реномирана образовна институција да ве информираме дека А1 Македонија и оваа година, трет пат по ред ја имплементира програмата за платена пракса, A1 WayUp.

Во оваа прилика го најавуваме почетокот на пријавувањето за сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите. Повикот е отворен за 15 дипломци кои дипломирале во последните 12 месеци или кои годинава ќе ги завршат своите студии, а својата кариера сакаат да ја градат во А1 Македонија во една од следниве области: E-commerce/Digital Transformation, Data Science & Analytics, Infrastructure & Cloud, ICT Solutions и IT Systems & Technology.

Доколку бидат избрани, кандидатите ќе имаат можност да започнат да го градат својот кариерен пат со работа на реални проекти заедно со нашите искусни тимови, од кои ќе добијат целосна поддршка и едукација за да ги усовршат своите знаења и да стекнат нови вештини.

Периодот за аплицирање започнува од денес 12 јуни и трае до 12 јули 2023 година, а сите заинтересирани може да испратат кратка биографија и преку формулар да се пријават за една од позициите предвидени во оваа програма. Процесот на селекција ќе се изврши во согласност со потребните компетенции и вештини на кандидатите, дополнителна евалуација на компетенции и тестови за лични карактеристики, а селектираните кандидати ќе бидат повикани на финално интервју за детално запознавање со сите услови за работа.

Програмата е платена и трае 6 месеци, со полно работно време од 40 часа, со можност за вработување и пред завршување на програмата. Практикантите ќе имаат можност да работат на проекти поврзани со автоматизација, анализа на податоци и виртуализација, развој на дигитални решенија, мрежна инфраструктура, ИТ системи и развој на ИТ решенија. Повеќе информации за позициите и за профилите може да се најдат на кариерната страница https://jobs.a1.com/mk/aplicirajte/a1-wayup-2023/.

Целта на A1 WayUp е да им пружи на младите богато работно искуство исполнето со предизвици во некои од најактуелните теми на денешницата – Data, IT, Cloud & Infrastructure итн.

Пракси

Информација за стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT)

Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT) ги повикува потенцијалните кандидати од Република Северна Македонија да се пријават за:  
 
 
 
Потребната документација треба да се поднесе на англиски јазик или со официјален превод. Скенираните документи треба да се испратат до contact@sk.mofa.go.jp (мејл не поголем од 10MB) оригиналните документи и две копии се поднесуваат до Амбасадата на Јапонија.  
 
9 јуни 2023 г. е крајниот рок за поднесување на оригналната документација до Амбасадата на Јапонија на адреса Филип Втори Македонски 3, Соравиа Центар, кат 6, 1000 Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат контактирани за тестирање и интервјуа предвидени за во средината од месец јуни.  
 
На следниот линк може да погледнете примери од испитни прашања од претходни години.  
 
Исто така може да се информирате за студентскиот живот и универзитетите во Јапонија  
 
***
 
Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës dhe Teknologjisë të Japonisë (MEXT) bën thirrje ndaj kandidatëve potencial në Republikën e Maqedonisë së Veriut për
 
 
 
Dokumentacionet e kërkuara duhet të dorëzohen në gjuhën angleze ose në përkthim zyrtarë. Dokumentet e skenuara duhet të dërgohen deri te contact@sk.mofa.go.jo (emaili jo më i madh se 10MB), ndërsa dokumentet origjinale dërgohen tek Ambasada e Japonisë.
 
Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve origjinale është më 9 qershor 2023 në Ambasadën e Japonisë në adresën Filip Vtori Makedonski 3, Qendra Soravia, kati 6, 1000 Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen për testime dhe intervista të planifikuara për gjysmën e dytë të muajit qershor.
 
vegëzen e mëposhtme mund të vini re shembujt e pyetjeve të provimeve të vitit të kaluar:
 
Gjithashtu për jetën studentore dhe universitetet mund të mësoni më tepër
 
***
 
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) is calling all potential candidates from the Republic of North Macedonia to apply for:
 
 
 
All necessary application documents must be submitted in English or together with an official English translation. Scanned documents should be submitted to contact@sk.mofa.go.jp (no larger than 10MB) and hard copies in original and two sets of copies to the Embassy.
 
9th of June 2023 is the deadline for submitting the hard copies of the documents to the Embassy of Japan on address: Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Centar, floor 6, 1000 Skopje.
 
The selected candidates will be contacted and go through the written test and interview in mid-Junе.
 
Examples for past written examination questions:
 
More information about the student life and Universities in Japan  
 
Контакт:
Biljana Taneska
Secretary of Culture, Education and Public affairs

Embassy of Japan
tel : +389-(0)2-3118-063
mob : +389-(0)75-326-848
 
 
Стипендии

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top