Наставен кадар - Вонредни професори

Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 267
kristina.jakimovska@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 407
bojan.jovanoski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 231
darko.babunski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 217
dame.dimitrovski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 229
emil.zaev@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 229
ana.lazarevska@mf.edu.mk; lazana@mt.net.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 245
ile.mircheski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 436
hristijan.mickoski@mf.edu.mk

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top