Наставен кадар - Вонредни професори

Вонредeн професор
+389 (0)2 3099 267
kristina.jakimovska@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 407
bojan.jovanoski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+389 (0)2 3099-264
nikola.avramov@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 287
elisaveta.doncheva@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 292
filip.zdraveski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 227
viktor.iliev@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 245
ile.mircheski@mf.edu.mk
Вонредeн професор
+ 389 (0)2 3099 280
mirko.petrushevski@mf.edu.mk

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top