Наставен кадар - Доценти

Доцент
+389 (0)2 3099 263
vase.janushevska@mf.edu.mk
Доцент
marjan.djidrov@mf.edu.mk
Доцент
++389 2 3099 254
jelena.micevska@mf.edu.mk
Доцент
elena.angeleska@mf.edu.mk
Доцент
+ 389 (0)2 3099 251
trajce.velkovski@mf.edu.mk
Доцент
tomi.dimovski@mf.edu.mk
Доцент
simona.domazetovska@mf.edu.mk

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top