Мирчески Иле

Фотографија: 
Академски ранг: 
Вонредeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+ 389 (0)2 3099 245
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ile.mircheski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Име и Презиме:

 

Иле Мирчески

Образование:

1999-2004

Дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

 

2005-2009

Магистер по машински науки (област: машински конструкции), Машински факултет - Скопје

 

2011-2014

Доктор на технички науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет - Скопје

Вработување:

2004-2005

Професор во приватно училиште по предметите: Математика и Компјутери, приватно училиште Алгоритам Центар.

 

2005-2007

 

 

Миттал Стил Скопје - Фабрика за производство на ладновалан, поцинкуван и пластифициран лим, Асистент менаџер за производство и одржување.

 

2007-2010

Помлад асистент, Машински факултет - Скопје

 

2010-2014

Асистент, Машински факултет - Скопје

  2014 - денес Доцент, Машински факултет - Скопје

Настава:

 

Додипломски студии:

Конструирање; Конструирање на производи од пластика; CAD техники; Развој на нови производи; Машински елементи 1; Машински елементи 2; Анализа по метод на конечни елементи; Еко - дизајн; Инжинерска графика.

 

Научен интерес:

 

Конструирање; Конструирање на производи од аспект за демонтажа; Конструирање со помош на компјутер; Развој на нови производи; Анализа на удобност при седење; Параметарско моделирање; Моделирање и симулации; Конструирање на производи од пластика; Еко - дизајн; Механика на флуиди.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top