Наставен кадар - Редовни професори

Редовeн професор
+389 (0)2 3099 260
dobre.runchev@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 261
sofija.sidorenko@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 264
petar.simonovski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 234
valentino.stojkovski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 274
viktor.stojmanovski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 215
done.tashevski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 261
risto.tashevski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+ 389 (0)2 3099 401
mite.tomov@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 234
laze.trajkovski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 233
atanasko.tuneski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 286
nikola.tuneski@mf.edu.mk
Редовeн професор
+389 (0)2 3099 224
risto.filkoski@mf.edu.mk

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top