Стојковски Валентино

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 234
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
valentino.stojkovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден сум на 14.10.1964 во Тетово

 

Образование:

1984-1989 Машински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје, Р.Македонија

1990-1995 магистратура, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје, Р.Македонија

 

Вработување:

1989-1992 Стручен соработник, Машински факултет Скопје,

1992-1995 Помлад асистент, Машински факултет Скопје,

1995- Асистент, Машински факултет Скопје,

 

Научно-истражувачка работа:

Десетици научни проекти и трудови, стручни трудови, публикувани во земјата и странство (листа)

Главен интерес во истражувањето:

Мултифазни струења; примена на ЦФД техниката; хидродинамички процеси и феномени кај флуидизираните слоеви

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top