Поленаковиќ Радмил

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет, Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 481
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 481
E-mail: 
radmil.polenakovik@mf.edu.mk; radmilpolenakovik@yahoo.com
Биографија
Биографија: 

 

Образование:

1986 - 1991     Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1991 - 1994     Магистер на технички науки, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1996 - 2001     Доктор на технички науки, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

Вработување:

1991 - 2002     Асистент, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2002 - 2006     Доцент, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2006 - 2010     Вонреден професор, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2011 - денес   Редовен професор, Машински факултет, Униерзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

Научен интерес:

Претприемништво и менаџмент на малиот бизнис, Менаџмент на човечките ресурси, Основи на менаџмент, Иновациски менаџмент, Проектен менаџмент, Организациски дизајн, Еколошки менаџмент, Организациско однесување, Деловен реинженеринг, Логистика и менаџмент на снабдувачки синџири, Регионален развој

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top