Трајкоски Лазе

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 234
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
laze.trajkovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден сум на 15. 05. 1958 год. во Скопје

Образование:

1981 Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје, Р. Македонија

1987 Магистар по машинство, Машински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје, Р. Македонија

1998 Доктор на технички науки, Машински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје, Р. Македонија

 

Вработување:

1999 Доцент, Машински факултет, Скопје

1988-1999 Асистент, Машински факултет, Скопје

1982-1988 Помлад асистент, Машински факултет, Скопје

1981-1982 Приправник - асистент, Машински факултет, Скопје

Научно-истражувачка работа:

Автоматизација на машини и процеси, динамика на технички системи, серво-пневматика, пропорционална и серво-хидраулика, теорија на автоматско управување, регулација на системите, проектирање на пневматски и хидраулични системои и уреди со помош на компјутери и CFD-теника

Стипендии и награди:

1975 Првенец на генерација - "Тесловец" на ЕМУЦ "Никола Тесла", Скопје, Р.Македонија

1976 Награда "13 Ноември" на град Скопје за млади рационализатори и пронаоѓачи

1981 Сребрена значка од Титовиот фонд на СФР Југославија

1981 Награда за постигнат успех во студирањето на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј", Скопје

1986 -1988 Со кратки прекини, студиски престој на Institut fur Werkzeugmaschinen der Universitat Stuttgart - СР Германија, стипендија на DAAD - СР Германија.

1989 -1990 Четири еднонеделни стручни престои за припрема на семинари во Фирмата "FESTO", Виена, Австрија.

Странски јазици: Германски

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top