Ташевски Ристо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 261
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
risto.tashevski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1979 – 1984 Архитектонски факултет – Скопје

1991 – 1993 Магистратура, Електротехнички факултет - Скопје

1994 – 1998   Докторат, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1984 – 1987 Референт, Собрание на Општина Кичево

1987 – 1993 Помлад асистент, Машински факултет - Скопје

1993 – 1999 Асистент, Машински факултет – Скопје

1999 – 2004 Доцент, Машински факултет – Скопје

2004 – 2009 Вонреден професор, Машински факултет - Скопје

2009 -            Редовен професор, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Дескриптивна геометрија, Инженерска компјутерска графика, Компјутерска анимација, CAD/CAM системи, Програмирање на специјализирани кориснички модули

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top