Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

На ден 29.12.2023 година студентите на студиската програма Енергетика и екологија (ЕЕ) и Автоматизација и управувачки системи (АУС) на прв циклус студии, трета година на студии, направија посета на когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Посетата беше организирана од страна на професор д-р Ристо Филкоски и асистент м-р Моника Улер-Зефиќ, а реализирана од страна на Сашо Димковски, оперативен извршен директор во ТЕ-ТО, дипломиран машински инженер. Тој одржа сеопфатна презентација за компанијата, претставувајќи ја историјата на проектот, карактеристиките на технологијата на комбинираниот циклус, давајќи увид во термодинамичките циклуси и опремата на постројката што се користи за производство на електрична и топлинска енергија. Студентите имаа можност да прошетаат на локацијата, да ја погледнат опремата во реалноста, со цел надополнување на теоретското заење кое го имаат стекнато во текот на студиите и стекнување искуство во индустриски капацитети. Исто така, тие беа воведени во начинот на мониторирање на работата на постројката преку SCADA системот со кој се прави моментално и континуирано следење на параметрите и перформансите на постројката, системите за безбедност и заштита на опремата, системите за мерење на емисии во воздухот.

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти!

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 1 декември 2023 во периодот од 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности...

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории...

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 1 декември!!!

 

Одбележување на меѓународниот ден на студентите

ПОКАНА ЗА НАСТАН - Одбележување на меѓународниот ден на студентите

 

Локација: Студентски Културен Центар (Палата Кузман) - Мптрополит Теодосиј Гологанов 36, Скопје

Датум 16.11.2023 Почеток 18:00


Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скапје, ве поканува на настанот - Одбележување на меѓународниот ден на студентите - кој ќе се одржи во Студентски Културен Центар при УКИМ со почеток во 18:00.

Настанот е предвиден да започне со поздравни обраќања на Претседателат на Универзитетското Студентско Собрание, Александар Николовски, Ректорката на УКИМ, проф. д-р Биљана Ангелова и досегашната в.д. претседателка на УСС, Савче Ѓошева.

На настанот ќе бидат присутни студенти од сите Факултети на Универзитетот, кои низ просториите на Културниот центар, на штандови ќе претстават дел од стекнатите вештини и знаења во процесот на студирање, се со цел поголемо вмрежување на студентите на сите факултети, спознаваt-ве на нови знаења и проширување на хоризонтите.

Присутни на настанот ќе бидат и претставници од Клубот на млади пратеници, претставници од Владата задолжени за водење на младинските политики, Министеството за образование и наука, Националниот младински совет, Сојузот на средношколци, претставници од останатите Универзитетски собранија и невладините организации кои ја поддржуваат работата на УСС - УКИМ.

Ве очекуваме заедно да го одбележиме Меѓународниот ден на студентите!

СООПШТЕНИЕ - ПОДИГАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Студентите запишани на прв циклус студии во прва година во академската 2023/2024 година се должни да ги подигнат оригиналните документи од претходно завршеното образование од студентската служба согласно член 158 од законот за високото образование.

Документите можат  да се подигнат во периодот од 18.10. До 27.10.2023 година преку шалтерите на студентската служба од 12.00 – 14.00 часот.

Студентите задолжително со себе да понесат индекс.

18.10.2023, од Деканатот на МФС

Соопштенија за студенти

БЕСПЛАТНИ онлајн курсеви по странски јазици

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организира БЕСПЛАТНИ онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазик. Наставата на курсевите ќе се одвива во текот на 10 недели по четири часа неделно, започнувајќи од 24 октомври 2023 година.

Повеќе информации за бесплатните онлајн курсеви по странски јазици  може да се добијат на линкот:

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ukim.mk)

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top