Потврда за студенти

Се молат студентите да го пополнат формуларот на компјутер (не рачно) со цел да им се издаде соодветната потврда.

Истата се принта во 2 (два) примерока за секоја поединечна потреба и се поднесува во студентската служба, заедно со индексот.

Посебно внимание треба да се обрати при внесувањето на податоците за запишан семестар. На потврдата треба да стои активниот семестар, т.е. семестарот за кој се бара потврдата.

Поднесувањето на потврдите се прави секој ден од 12 – 14 часот. 

Новиот начин на издавање потврди е поради барањето на одредени институции истите да се само во печатена форма.

 

Со почит,

Деканат на МФС

Студенти - Тип на содржина: 
soopstenija_za_studenti

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top