Информации за запишување на трет циклус-докторски студии - академска 2021/2022 година

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување во втор упсен рок по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување во втор уписен рок по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

ПРЕЛИМИНАРНА листа на одбиени кандидати за запишување во втор уписен рок по конкурсот за  2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за  2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за  2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус - Докторски студии на студиската програма Машинство

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус - Докторски студии на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент

СООПШТЕНИЕ за запишување на зимски семестар во учебната 2021/2022 и заверка на летен семестар  од учебната 2020/2021

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2021/2022 година

ENROLLMENT CALL for studients in the third cycle of studies - doctoral studies for the study programs at the University "Ss.Cyril and Methodius" in Skopje, in the academic year 2021/2022

 

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на III циклус докторски студии на студиските програми Машинство и Индустриско инженерство и менаџмент
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top