Информации за запишување на трет циклус на студии - академска 2019/2020 година

Конечна листа на примени кандидати за запишување на втор уписен рок по конкурсот за  2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

Прелиминарна листа на пријавени кандидати за запишување на втор уписен рок по конкурсот за  2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

Kонечна листа на примени кандидати по конкурсот за  2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

Прелиминарна листа на одбиени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на студиската програма Индустриско инеженерство и менаџмент по конкурсот за  2019/2020 година

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2019/2020 година

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2019/2020 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство кои ги исполнуваат условите

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top