Информации за запишување на трет циклус-докторски студии - академска 2022/2023 година

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма ИИМ - Втор уписен рок

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство - Втор уписен рок

КОНЕЧНА листа на одбиени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство - Втор уписен рок

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма ИИМ - Втор уписен рок

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство - Втор уписен рок

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

ПРЕЛИМИНАРНА листа на примени кандидати за запишување по конкурсот за 2022/2023 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма Машинство

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2022/2023 година

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на III циклус докторски студии на студиските програми Машинство и Индустриско инженерство и менаџмент
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top