Информации за запишување на трет циклус на студии - академска 2018/2019 година

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии, во академската 2018/2019 година

ДОПОЛНУВАЊЕ на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студии, во академската 2018/2019 година

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПРИЈАВЕН ЛИСТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студии во академската 2018/2019 година

ПРИЈАВЕН ЛИСТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студии во академската 2018/2019 година (на англиски јазик)

ПРВИЧНА СОГЛАСНОСТ од потенцијалниот ментор за прифаќање на кандидатот

СОГЛАСНОСТ за ментор

ЛИСТА на предмети 2018-2019 година

ДОГОВОР за студирање на трет циклус – докторски студии со признати 60 кредити во академската 2018/2019 година

ДОГОВОР за студирање 2018-2019 година Машинство

ДОГОВОР за студирање 2018-2019 година ИИМ

ЕЛАБОРАТ Машинство III циклус 2018

ЕЛАБОРАТ ИИМ III циклус 2018

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top