Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

СООПШТЕНИЕ за задолжителен систематски преглед за студентите од прва година запишани во учебната 2023/2024

Се известуваат сите студенти запишани по првпат во прва година во учебната 2023/2024 дека треба да се јават на задолжителен систематски преглед во период

од 7:30 до 12:00 часот секој работен ден

во ЗУ Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски - Питу“, бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 58.
Систематскиот преглед опфаќа: општ медицински преглед, стоматолошки преглед и лабораторија (во лаборатoрија од 7.30 до 10.00 часот).

Потребни документи:

  1. Индекс;
  2. Заверена здравствена легитимација
  3. Копија од здравствена легитимација од страна 2 до страна 5.

ВАЖНО: Систематскиот преглед е задолжителен услов за заверка на зимскиот семестар и упис на летниот семестар во учебната 2023/24 година, а доказ за тоа е печатот на ЗУ Поликлиника на УКИМ на задната страна од индексот.

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Скопје, 17.01.2024

Соопштенија за студенти

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

На ден 29.12.2023 година студентите на студиската програма Енергетика и екологија (ЕЕ) и Автоматизација и управувачки системи (АУС) на прв циклус студии, трета година на студии, направија посета на когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Посетата беше организирана од страна на професор д-р Ристо Филкоски и асистент м-р Моника Улер-Зефиќ, а реализирана од страна на Сашо Димковски, оперативен извршен директор во ТЕ-ТО, дипломиран машински инженер. Тој одржа сеопфатна презентација за компанијата, претставувајќи ја историјата на проектот, карактеристиките на технологијата на комбинираниот циклус, давајќи увид во термодинамичките циклуси и опремата на постројката што се користи за производство на електрична и топлинска енергија. Студентите имаа можност да прошетаат на локацијата, да ја погледнат опремата во реалноста, со цел надополнување на теоретското заење кое го имаат стекнато во текот на студиите и стекнување искуство во индустриски капацитети. Исто така, тие беа воведени во начинот на мониторирање на работата на постројката преку SCADA системот со кој се прави моментално и континуирано следење на параметрите и перформансите на постројката, системите за безбедност и заштита на опремата, системите за мерење на емисии во воздухот.

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти!

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 1 декември 2023 во периодот од 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности...

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории...

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 1 декември!!!

 

Одбележување на меѓународниот ден на студентите

ПОКАНА ЗА НАСТАН - Одбележување на меѓународниот ден на студентите

 

Локација: Студентски Културен Центар (Палата Кузман) - Мптрополит Теодосиј Гологанов 36, Скопје

Датум 16.11.2023 Почеток 18:00


Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скапје, ве поканува на настанот - Одбележување на меѓународниот ден на студентите - кој ќе се одржи во Студентски Културен Центар при УКИМ со почеток во 18:00.

Настанот е предвиден да започне со поздравни обраќања на Претседателат на Универзитетското Студентско Собрание, Александар Николовски, Ректорката на УКИМ, проф. д-р Биљана Ангелова и досегашната в.д. претседателка на УСС, Савче Ѓошева.

На настанот ќе бидат присутни студенти од сите Факултети на Универзитетот, кои низ просториите на Културниот центар, на штандови ќе претстават дел од стекнатите вештини и знаења во процесот на студирање, се со цел поголемо вмрежување на студентите на сите факултети, спознаваt-ве на нови знаења и проширување на хоризонтите.

Присутни на настанот ќе бидат и претставници од Клубот на млади пратеници, претставници од Владата задолжени за водење на младинските политики, Министеството за образование и наука, Националниот младински совет, Сојузот на средношколци, претставници од останатите Универзитетски собранија и невладините организации кои ја поддржуваат работата на УСС - УКИМ.

Ве очекуваме заедно да го одбележиме Меѓународниот ден на студентите!

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top