Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

СТИПЕНДИИ ОКТА

Стипендии

ЈМ LEAD програма

ЈМ LEAD програма - стипендии

Повелете повеќе информации и линк до огласите - Careers

Стипендии

Летна пракса во Smart Learning Factory - Skopje

Почитувани студенти,

Новоформираната Smart Learning Factory - Skopje (SFLS), лоцирана на Машинскиот Факултет во Скопје е отворена за сите студенти што бараат летна пракса. SFLS е првата ваква лабораторија која е фокусирана на теми од областа на Lean и Industry 4.0. Располага со опрема што симулира производни концепти, но подеднакво важни се и сите методи и алатки кои (ќе) се користат во неа.

Лабораторијата има дефинирано неколку мини проекти што треба да бидат реализирани од студенти практиканти, но очекува идеи и од самите студенти.

Праксата е отворена за студенти од сите факултети што ќе бидат во трета и четврта година во следниот зимски семестар.

Вашето CV со главните вештини и кратко мотивациско писмо (за вашите интереси) испратете ги најкасно до 16.6.2023 12:00 на learningfactory@mf.edu.mk. Со избраните кандидати ќе одржи кратко интервју и ќе се договори предметот на работа согласно интересите/вештините на студентот и потребите на  SLFS.

За повеќе информации посетете ја web страната learningfactory.mf.edu.mk

Тимот на SFLS ќе Ве контактира за понатамошната постапка.

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top