Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Team2win

 

Team2Win натпревар

 

Машински факултет - Скопје и Раде Кончар ТЕП Ве покануваат да присуствувате на презентацијата на одбраната на проектите од натпреварот Team2win

 

Машински факултет – Скопје во соработка со Раде Кончар –ТЕП распишува отворен повик за учество на натпревар за развивање на идејно решение за печка на пелети.

Натпреварот Team2Win e надополнување на настанот што се организираше минатиот семестар, со тоа што овој пат акцентот ќе биде на дизајн кој вклучува целосна техничка документација за избраното решение. Повикот за пријавување на натпреварот трае до 10.02.2018 година.

Пријавувањето на натпреварот е во тимови, од 4 до 5 члена за студентите од трета и четврта студиска година (втора и трета од тригодишните студии) од Машинскиот факултет – Скопје. Членовите од тимот треба да бидат од најмалку ТРИ различни студиски програми.

Исто како и на претходниот натпревар, трите најдобри тимови ќе бидат парично наградени, а од најдоброто решени ќе се изработи прототип во компанијата Раде Кончар ТЕП.

 

Team2Win место – 1000 € + прототип

Team2Win II место – 600 €

Team2Win III место – 400 €

 

Пријавувањето е на следниот линк (https://goo.gl/forms/d4l0k3zzM8NVAW3o2).

Финалето на натпреварот TeamWin ќе се одржи на 11.05.2018, додека доделувањето на наградите ќе биде за време на отворениот ден на факултетот.

 

 

Соопштенија за студенти

Светски ден на креативноста и иновативноста – 21 Април 2018 година

Почитувани,

Машинскиот факултет при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје, се приклучува кон прославата на Светскиот ден на креативноста и иновативноста – 21 Април 2018 година. Повеќе информации за глобалната прослава на неделата и денот на креативноста и иновативноста може да најдете на: WCIW and WCID 2018 Celebrations | World Creativity and Innovation Week April 15-21

Известување за издавање Потврди за редовен студент на Прв циклус студии

И З В Е С Т У В А Њ Е

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ, ДОЛЖНИ СЕ ИСТАТА ДА ЈА ИСПРИНТААТ ОД СВОЕТО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСИЕ ВО IKNOW СИСТЕМОТ И ДА ЈА ДОСТАВАТ ДО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СО УРЕДНО УПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ВО ВИСИНА ОД 50 ДЕНАРИ.

ПРИМЕР: ЗА ЕДНА НАМЕНА СЕ ДОСТАВУВАТ ДВЕ ПОТВРДИ, ЗА ДВЕ НАМЕНИ СЕ ДОСТАВУВААТ ТРИ ПОТВРДИ.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТВРДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ИНДЕКС НА УВИД.

 

СКОПЈЕ, 04.04.2018                        ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top