Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Редовна програма за стипендии на француската влада

Француската влада ја објави редовната програма за стипендии наменети за македонските студенти за втор и трет циклус на студии (постдипломски и докторски студи).

Конкурсот е објавен на сајтот на Францускиот институт

Стипендии

Информација за студентска програма INNO-SAE 2019

ПОКАНА
 
Центарот за трансфер на технологии и иновации - ИНОФЕИТ ќе спроведе студентска програма Innovations in Smart Anything Everywhere (INNO-SAE 2019) за поддршка на иновациите кај студентите на УКИМ. Идејата е студентите да работат на иновативни идеи кои може да доведат до развој на прототип и да им помогнат во развивање на нивните претприемнички вештини. Напоменувам дека програмата е замислена да биде отворена за сите студенти на УКИМ и ќе поддржи оригинални идеи со акцент на мултидисциплинарност односно посебно ќе се вреднуваат тимови формирани од студенти од различни единки на УКИМ кои нудат решенија за поинтелигентни опкружувања и апликации во иднина.
 
Повеќе детали за програмата може да се најдат на:
 
Сите заинтересирани се поканети на отворените денови на програмата INNO-SAE 2019 кои ќе се одржат на 29.03.2019 и 16.04.2019 во 17 часот во просториите на ИНОФЕИТ кадешто ќе бидат детално објаснети условите, очекувањата и самиот тек на натпреварот.
 
Со почит,
Проф. д-р Димитар Ташковски
Декан на ФЕИТ
Соопштенија за студенти

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО - Скопје

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО -  Скопје

На 13.03.2019 година во просториите на Машинскиот факултет беше потпишан договор за соработка со реномираната ревизорска корпорација PricewaterhousCoopers (PwC). Договорот го потпишаа Деканот на Машинскиот факултет (МФС), проф. д-р Дарко Данев и Партнерот во PwC и регионален менаџер одговорен за Македонија, Албанија и Косово, Г-дин Петко Димитров.

Помеѓу другото, со меморандумот за соработка се предвидува:

  • Презентирање на практично искуство и инструкции од вработени на PwC на студенти на МФС како и образовни и практични презентации на истра­жувачи и студенти на МФС на вработени на PwC;
  • Заедничка работа на научни и стручни проекти како и заедничко учество на состаноци, работилници, академски или професионални собири;
  • Обезбедување можности од страна на PwC, студентите на МФС да учествуваат во програмите на PwC за пракса и стажирање;
  • Давање препораки за вработување на студенти на МФС по барање на PwC;
  • Активности за организирање заеднички истражувачки лаборатории /работилници, проектни активности, натпревари и сл., од взаемен интерес; итн.

Со задоволство е констатирано дека веќе два машински инженера работат во PwC, а моментално 3 практиканти од IV година од насоката индустриско инженерство и менаџмент стажираат во компанијата и ја реализираат својата пракса од VIII семестар.

По потпишувањето на Меморандумот за соработка Г-дин Петко Димитров и Г-дин Даниел Јордановски, во рамки на предметот Проектен менаџмент, го одржаа и првото од серијата на предавања на тема „Дигитализација“.

 

 

    

   

    

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top