Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

ИНФОРМАЦИЈА

Сојузот на машински и електротехнички инженери и техничари на Србија на 50. Меѓународен конгрес за климатизација, греење и ладење одржан од 4 до 6 декември 2019 година во Белград, Р. Србија, на проф. д-р Ристо Цицонков му додели Признание за ислучителен придонес во развојот на струката - климатизација, греење и ладење.

RWTH Aachen University Summer Schools 2020 - Apply now!

 

RWTH International Academy are glad to announce the 2020 Summer Schools at RWTH Aachen University.

Every year, we organize Summer Schools for students from all around the world. Our programs are designed for undergraduate students of engineering or related subject areas, who want to experience German engineering and student life at one of Europe’s leading technical universities.

Choose the program which suits you best and apply before March 1st to benefit from our Early Bird Discount!

Engineering

Automotive and Mobility Studies (June 8 – July 3, 2020)

Mechatronic Systems Engineering and Production (June 22 – July 10, 2020)

Automation and Simulation (July 13 – 31, 2020)

Production Technology meets Industry 4.0 (August 3 – 21, 2020)

Robotics for Future Industrial Applications (August 3 – 21, 2020)

Engineering & Management

Supply Chain Management & Logistics (June 29 – July 10, 2020)

Electrical Engineering

Sustainable Energy Technology (June 15 – July 3, 2020)

Smart Electrical Power Systems (June 29 – July 10, 2020)

 

Please refer to our Summer Schools brochure and Parents Guide for further information.

We would be delighted to welcome students from Ss. Cyril and Methodius University in Skopje to Aachen!

Повторно полагање по предметот инженерска графика

Почитувани студенти,

Ве извезтуваме дека полагањето по предметот ИНЖЕНЕРСКА ГРАФИКА кое беше одложено на 19.11.2019 поради технички причини, ќе се одржи на 22.11.2019 во истиот термин со почеток од 10 часот и 12 часот во сметачи центар 1 и 2

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top