Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Проект “Education to Business”

Проектот “Education to Business” е програма за развој на претприемнички вештини кај студентите односно:

  • во тимови ќе работите на решавање на предизвиците на 4 македонски компании со помош на ментори од Македонија и Естонија,
  • ќе посетите 4-дневна обука за бизнис развој во Македонија и
  • ќе учествувате во 5-дневна обука во Естонија
  • ќе се стекнете со нови знаења, искуства и пријатели

Подетални информации за повикот може да најдете овде: https://bit.ly/3K8uA4S
За да се пријавите за учество пополнете ја апликацијата на следниов линк: https://bit.ly/3Hs4ecw

Рокот е до 13 март, 2022 година.

Соопштенија за студенти

Соопштение за подигање на оригиналните документи

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА ТРЕБА ДА ГИ ПОДИГНАТ ОРИГИНАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОД СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СОГЛАСНО ЧЛЕН 158 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

12.11.2021, ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

 

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top