Чакмаков Душан

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 277
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
dushan.chakmakov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1989 - 1994 дипломиран математичар - информатичар, Математички факултет - Скопје

1994 - 1997 магистер на технички науки, Електротехнички факултет - Скопје

1997 - 1999 доктор по технички науки, Електротехнички факултет - Скопје

 

Вработување:

1986 - 1993 асистент, Машински факултет - Скопје

1993 – 1998 доцент, Машински факултет - Скопје

1998 - 2003 вонреден професор, Машински факултет - Скопје

2003 - професор, Машински факултет - Скопје

 

научен интерес:

Препознавање облици; Концепт на сличност во науката; Пребарување информации.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top