Лазаревска Ана

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

------------------------------------------------------

АКТУЕЛНО

------------------------------------------------------

Стојановски Љубен (2024/1/15), ГАСНА ЕЛЕКТРАНА “НЕГОТИНО”

Забелешка: Документот е споделен по барање и со дозвола од авторот, е-маил: stojanoskiljuben@gmail.com

Стојановски Љубен (2023/10/20), Идејно решение за Е.К. “МАРИОВО” ПАХЕ “МАРИОВО” И ФЕЦ “МАРИОВО”, (МАА, Авт.дело бр. 1353)

Забелешка: Документот е споделен по барање и со дозвола од авторот, е-маил: stojanoskiljuben@gmail.com

 

------------------------------------------------------

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

------------------------------------------------------
Термини за консултации кај доц д-р Ана Лазаревска
во текот на августовско-септемвриската сесија 2016-2017 се

вторник 15.00 - 16.00h
четврток 11.00- 12.00h

------------------------------------------------------

Термини за консултации кај доц д-р Ана Лазаревска
во текот на летниот семестар 2016-2017 се

понеделници 10:00-11:00 ч.
четвртоци 15.00 - 16.00 ч. 
четвртоци 16.00-18.00 ч. корекциски (консултациски) термин за предметот Основи на Енергетика (224)
------------------------------------------------------
 
 
Контакт преку e-mail so доц. д-р Ана Лазаревска, во врска со сите прашања околу предметите за кои е одговорна доц. д-р Ана Лазаревска, е преку e-mail адресата ana.lazarevska.mfs@gmail.com
Притоа, во "subject" линијата потребно е да се напише кратенката на името на предметот, на пр.
 
HHM - Хидраулика и хидраулични машини
HPT - Хидрауличен и пневматски транспорт
PSHPT - Проектирање на системи за хидрауличен и пневматски транспорт
HM - Хидромеханика
Praksa - Пракса
итн.
 
потоа следи запирка, па името и презимето на студентот/студентката, запирка, бројот на индекс
За предметот HHM потребно е и да се наведе насоката после бројот на индекс, одвоена со запирка.
Сето ова да се напише во латинична поддршка.
 
Пример е даден подолу.
 
HHM, Stojan Stojkov, P123, IND
 
Ако користите било која друга моја e-mail адеса и ако ги нема овие минимум податоци во пораката, го задржувам правото да не одговорам на e-mailot, или одговор може ќе добиете после подолго време, затоа што наведената адреса: ana.lazarevska.mfs@gmail.com е креирана само за работи поврзани со студентите и предметите за кои сум задолжена, за нивно полесно менаџирање.
 
Предметен наставник
 
доц. д-р Ана Лазаревска
 
 
 
 
Телефон: 
+389 (0)2 3099 229
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ana.lazarevska@mf.edu.mk; lazana@mt.net.mk
Биографија
Биографија: 

CV English (till 2020-12-14)

Образование:

1994 дипломиран машински инженер, Машински факултет, Скопје

2001 магистер на технички науки, Машински факултет, Скопје

 

Вработување:

1995-1994 Приватно претпријатие „НГХ Експорт Импорт-Скопје„ Генерален претставник на Liebherr за Македонија

1995-1996 Волонтер (6 месеци), ЕМО Охрид, претставништво Скопје

1996-1999 Млад истражувач, Истражувачки центар за енергетина и информатика, Македонска академија на науките и уметностите

1999-2002 помлад асистент, Институт за ХПА Машински факултет, Скопје

2002- асистент, Институт за ХПА Машински факултет, Скопје

 

Научен интерес:

Моделирање на аеарозагадување, Механика на флуиди, CFD, Климатски промени, UNFCCC, Протокол од Кјото

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top