Кандикјан Татјана

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 256, 3099 492
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
tatjana.kandikjan@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 
     
Образование: 1994 Доктор на технички науки,  Машински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
1986 Магистер на технички науки, Машински факултет, Универзитет Едвард Кардељ, Љубљана, Словенија
1980 Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
     
Вработување: 2004-денес Редовен професор, Машински факултет, Скопје,
2010 Визитинг професор, University of Ontario Institute of Technology, Faculty of Engineering and Applied Science, Oshawa, Ontario, Canada
2000-2004 Вонреден професор, Машински факултет Скопје
1997 Истражувач - постдокторант, Фулбрајтова програма, Department of Mechanical and Aerospace Engenieering, Arizona State University, Tempe, Arizona, U.S.A.
1995-2000 Доцент, Машински факултет Скопје,
1981-1994 Асистент, Машински факултет Скопје,
     
Професионални ангажмани: 2004-денес Раководител на Катедрата за конструирање и индустриски дизајн
2000-2004 Сенатор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
2000-2008 Раководител на компјутерскиот центар на МФ
2006-2007 Раководител на развојот на нова студиска програма : Магистерски студии по индустриски дизајн, Машински факултет, Скопје
2006-2007 Раководител на развојот на нова студиска програма : Студии од прв циклус по индустриски дизајн, Машински факултет, Скопје
2005-2008 Координатор на Тренинг центарот на Џонсон Контролс
2005-2008 Академски советник, Стипендиска програма „Сино небо“, Џонсон Контролс, Скопје
     
Истражувачки интерес:   Конструирање со помош на компјутер, геометриски толеранции, проектирање на монтажа и демонтажа, развој на нови производи, моделирање и симулација

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top