Домазетовска Симона

Фотографија: 
Академски ранг: 
Доцент
Основни податоци
E-mail: 
simona.domazetovska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Биографија:
 

Образование:

2012 - 2016
Дипломиран машински инженер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во  
Скопје, Машински факултет - Скопје

2016 – 2017
Магистер на технички науки по машинство, Универзитет „Св. Кирил и  
Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје

Вработување:

2017
Асистент на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински  
факултет - Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top