Гечевска Валентина

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

 

CV Македонски

CV English

Телефон: 
+389 (0)2 3099 249
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
valentina.gecevska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Име и презиме:

 

Валентина Гечевска

Образование:

1984 - 1989

дипломиран машински инженер, Машински факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

 

1991 - 1995

магистер по машински науки, Машински факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

 

1997 - 2002

доктор по технички науки, Машински факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Вработување:

1989 - 1990

 

1990 – 2002

 

2003 – 2007

 

2007 – 2012

 

2012 – 

“Раде Кончар - Апаратна техника” Скопје,  инженер во работната единица - Развој на технологија и нови производи.

помлад асистент и асистент, Институт за производно инженерство, Машински факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

доцент, Машински факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

вонреден професор, Машински факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

редовен професор, Машински факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Настава:

 

додипломски студии: (предавања)

Инженерска економика, Проектирање на технолошки процеси, Машинска обработка и производни системи, Производни технологии, Менаџмент на развој на нови производи, Деловна информатика, Производство, производи и услуги, Инженерски анализи на трошоци, Донесување на одлуки и анализа на ризици за одржлив развој.

постдипломски студии:

Инженерски економски анализи, Менаџмент на трошоци, Менаџмент на животен циклус на производ, Економика на животен циклус, Интелигентни производни системи, Вештачка интелигенција во производните системи, Современи процеси и технологии, Автоматизирано проектирање на технолошки процеси - CAPP; Алати и материјали.

Научен интерес:

 

Менаџмент на животен циклус на производи (PLM), Менаџмент на развој на нови производи, Инженерски економски анализи, Менаџмент на трошоци, Моделирање на бизнис процеси, Технолошки и операциски менаџмент, Интелигентни производни системи, GAs, FL, NNs, Современи производни технологии и стратегии, Компјутерско проектирање на процеси,  CAD/CAPP/CAM, CIM, Системи резни алати, Менаџмент и дизајн на информациски системи, ERP, Инженерски аспекти на одржлив развој.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top