Филкоски Ристо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 224
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
risto.filkoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

Образование:

1984 - 1989 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1991 - 1997 магистер на техни~ки науки, Машински факултет - Скопје

2000 - 2005 доктор по машински науки, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1990 – 1993 стручен соработник, Машински факултет - Скопје

1993 - 1999 помлад асистент, Машински факултет - Скопје

1999 -  асистент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Моделирање на аеродинамика, согорување и пренос на топлина кај парни и водогрејни котли, компјутерска динамика на флуиди и компјутерска термичка анализа (CFD/CTA), технологија на флуидизиран слој, современи технологии за согорување, современи енергетски технологии, енергетска ефикасност, формирање и редукција на штетни материи кај енергетски објекти, емисија/редукција на стакленички гасови од енергетскиот сектор

   
 CURRICULUM VITAE 107.26 KB

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top