Тунески Атанаско

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 233
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
atanasko.tuneski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 22.01.1965 во Прилеп, Македонија

 

Образование:

1989 Дипломира на Машинскиот факултет - Скопје

1993 Магистрира на Машинскиот факултет - Скопје (ментор академик проф.д-р Миомир Вукобратовиќ - Белград)

1997 Докторира на Машинскиот факултет - Скопје (ментор академик проф.д-р Миомир Вукобратовиќ - Белград)

 

Вработување:

1989-1993 Помлад асистент, Машински факултет - Скопје

1993-1997 Асистент, Машински факултет - Скопје

1997- сега Доцент, Машински факултет - Скопје

 

Научно истражувачка работа:

Системи за автоматско управување, Компјутерско управување со машини и процеси, Управување со роботи, SCADA системи, PLC системи

Стипендии и награди:

1985-1989 Награди за највисок просечен успех во студиите на Машински факултет - Скопје

1989-1992 Стипендија за постдипломски студии - Министерство за наука на Република Македонија

1994 Стипендија на фондацијата Сорос за студиски престој во Фраунхофер Институтот во Берлин, Германија

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top