Ношпал Александар

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 228
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
aleksandar.noshpal@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

 Образование:

1964-1969  Дипломиран машински инжењер, Електро-Машински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Република Македонија

1971-1973  Магистерски студии, Машински факултет, Унив. во Белград (СФРЈ)

1973-1975  Магистер на науки, Универзитет на Ајова, Колеџ за постдипломски студии, Област Механика и Хидраулика, САД

1977-1980  Доктор на технички науки, Универзитет во Белград (СФРЈ)

 

Вработување:

1969-сега     Машински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

1969-1977  Асистент; од 1975 држи предавања

1977-1981  Предавач

1981-1986  Вонреден професор

1986-сега  Редовен професор

1986-1991  Собрание и Извршен совет на СР Македонија, Заменик на Претседателот Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика (1990-1991, вршител на должноста Претседател).

1973-1975  Асистент за научно-истражувачка работа , Универзитет на Ајова, Институт за хидраулични истражувања, Ајова Сити, САД.

 

Научен интерес:

Применета механика на флуиди, Турбулентни струења, Одведување на отпадна топлина, Експериментална механика на флуиди, Струјнотехнички мерења, Хидраулични машини, Автоматика.

Преку 200 научни и стручни трудови, проекти, студии, рецензии и друго, публикувани во земјата и странство (види листа). Некои од неговите трудови се цитирани од научници од познати универзитети (на пример MIT).

 CV_MK_Aleksandar_Nospal.pdf254.97 KB
 CV_ENG_Aleksandar_Nospal.pdf170.31 KB

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top