Ташевски Доне

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 215
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
done.tashevski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден е на 4 август 1962, Р. Чешка

 

Образование:

1980 – 1985 Машински факултет – Скопје

1990 – 1995 Магистратура, Машински факултет - Скопје

1995 – 2004   Докторат, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1985 – 1989 Конструктор, Опрема – МЗТ Скопје

1989 – 1995 Помлад асистент, Машински факултет - Скопје

1995 – 2005 Асистент, Машински факултет – Скопје

2005 –    Доцент, Машински факултет – Скопје

Научен интерес:

Термоенергетски попстројки, Топлински турбини, Енергетска ефикасност, Екологија, Енергетски менаџмент. Неконвенционални ТЕП.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top