Мицкоски Христијан

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 436
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
hristijan.mickoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

Образование:

1996 - 2001 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

2001 - 2003 магистер на технички науки - машинство, Машински факултет - Скопје

2005 - 2009 доктор по технички науки-машинство, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

2001 - 2002 Главен и одговорен проектант и изведувач на теротехнички инсталации, Фонко клима – Скопје

2002 - 2004 помлад асистент, Машински факултет - Скопје

2004 -  асистент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Лостови механизми, Проектирање и оптимизација на лостови механизми, Отимизација на лостови механизми, Кинематичка и кинетостатска анализа на лостови механизми, Синтеза на лостови механизми, Динамика на механизмите и машините, Развивање на софтверски пакети за синтеза и оптимизација на механизмите, Проектирање и симулации на мехатрони системи.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top