Гочев Јован

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 292
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
jovan.gochev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 28.08.1953 г. во Велес

 

Образование:

1978 дипломиран инженер, Машински факултет, Универзитетн "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија

1989 магистер по машинство, Машински факултет Универзитет "Св. Кирил и Методиј",Скопје, Македонија

1997 доктор на технички науки, Машински факултет Универзитет "Св. Кирил и Методиј",Скопје, Македонија

 

Вработување:

1978-1983 Шеф на одржување во керамичка индустрија "Порцеланка", Велес

1983-1987 Шеф на контрола во метална индустрија "Брако", Велес

1987-1990 Помлад асистент, Машински факултет, Скопје

1990-1997 Асистент, Машински факултет,Скопје

1997-2002 Доцент, Машински факултет, Скопје

2002 - Вонреден професор, Машински факултет,Скопје

 

 

 

 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top