Јованоски Делчо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 247
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
delcho.jovanoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1964 - 1969 Дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1971 - 1975 Магистер на технички науки, Машински факултет - Белград, Србија

1975 - 1980 Доктор на технички науки, Машински факултет - Белград, Србија

 

Вработување:

1969 - 1975 Асистент, Машински факултет, Скопје

1975 - 1978 Предавач, Машински факултет, Скопје

1978 - 1981 Виш предавач, Машински факултет, Скопје

1981 - 1986 Вонреден професор, Машински факултет, Скопје

1986 - 1989 Професор, Машински факултет, Скопје

1989 - 1991 Директор на Институтот за развој при МЗТ, Скопје

1991 -     Професор, Машински факултет, Скопје

 

Научен интерес:

Главен интерес во истражувањето: Развој и преструктурирање на производните системи, менаџмент на технолошкиот развој, Производен менаџмент, СААР, ТQМ и др.

 
 

 CV_MK_Delco_Jovanoski.pdf
94.6 KB

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top