Јанчевски Јанко

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 456
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
janko.janchevski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Име и презиме:

 

Јанко Јанчевски

Образование:

1974-1979

дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

 

1989

магистер на машински науки, Машински факултет - Скопје

 

1996

доктор по технички науки, Машински факултет - Скопје

Вработување:

1979-1997

1997-2002

2002-2007

2007

асистент, Машински факултет - Скопје

 доцент, Машински факултет – Скопје

вонреден професор, Машински факултет – Скопје

редовен профессор, Машински факултет – Скопје

Настава:

 

додипломски студии:

Градежни машини, Рударски машини, машини за континуиран транспорт, транспортни уреди

постдипломски студии:

Системи кај механизационите машини,

Транспортно-претоварни системи,

Автоматизација на механизацијата и транспортно - претоварните  машини

 

Научен интерес:

 

Kompjuterski simulacii i upravuvawe na mehani~ki sistemi, mehanizirawe na industriski procesi, programirawe C/C++.

(Издработени над 500 оригинални компјутерски програми и функции од областа на машинството и техничката механика)

 

 

 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top