Јакимовски Славе

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3063 374
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
slave.jakimovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден сум на 27.11.1952 во Подржикоњ, Кр. Паланка

 

Образование:

1973-1978 Машински факултет - Скопје

1985 Магистратура на Машински факултет - Скопје

1993 Докторат на Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1979-1980 ГРО "Пелагонија" - Скопје

1980-1985 Помлад асистент на Машински факултет Скопје

1985-1993 Асистент на Машински факултет - Скопје

1993-1998 Доцент на Машински факултет - Скопје

1998-.... Вонреден професор на Машински факултет Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top