Ѓурков Игор

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 464
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
igor.gjurkov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1983 - 1991 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1992 - 2000 последипломски студии, магистер на технички науки, Машински факултет - Скопје

2003 - 2006 докторски студии, доктор на технички науки Машинскиот факултет - Скопје

 

Вработување:

1991 - 1994 стручен соработник, Машински факултет - Скопје

1994 - 2000 помлад асистент, Машински факултет - Скопје

2000 - 2006 асистент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Динамика на моторните возила, Автоматизирани системи кај моторните возила, Математичко моделирање и симулација на динамички системи, Моделирање и симулација на механички системи во виртуелна околина, Косимулација на виртуелни механички модели и системи со автоматизирано управување со користење на АДАМС и МАТЛАБ/СИМУЛИНК.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top