Шаревски Милан

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 220
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
milan.sharevski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 
Образование:
1974-1979  Дипломиран машински инженер, Машински факултет,Скопје
1981-1983  Магистер на машински науки, Машински факултет,Скопје
1986-1989  Доктор на технички науки, Машински факултет,Скопје
 
Вработување:
1979-1989  Асистент, Машински факултет-Скопје
1989-1994  Доцент,
1994-1999  Вонреден професор
1999-           Редовен професор
 
Научен интерес:
Трубокомпресори-теорија на струење
Перформанси на центрифугални, клипни, завојни, спирални компресори-енергетска ефикасност
Термокомпресорски системи, перформанси, енергетска ефикасност
Геотермални системи за оранжерии Ладилни системи, топлински пумпи и системи за греење и климатизација
Симулација на Термички процеси и Системи

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top