Целакоска Емилија

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 283
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
emilija.celakoska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1994 – 1999 дипломиран професор по математика, Природно-математички факултет – Скопје

2000 – 2006 магистер по математички науки

2007 - ...  докторски студии

 

Вработување:

1999 - 2002 стручен соработник, Машински факултет - Скопје

2002 – 2007 помлад асисистент, Машински факултет – Скопје

2007 -   асистент, Машински факултет – Скопје

 

Научен интерес:

Диференцијална геометрија, Конексии, Примена во теориите на гравитација

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top