Тунески Никола

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 286
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
nikola.tuneski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1989 - 1994 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1994 - 1997 магистер на математички науки, Природно математички факултет - Скопје

1997 - 1999 доктор по математички науки, Математички факултет - Белград, Срија и Црна гора

 

Вработување:

1999 - 2003 асистент, Машински факултет - Скопје

2003 - 2006 насловен доцент, Машински факултет - Скопје

2006 - 2008 доцент, Машински факултет - Скопје

2008 -  Вонреден Професор, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Комплексна анализа, Геометриска теорија на функциите, Теорија на еднолисни функции, Веројатност и статистика, Бајесова статистика.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top