Тримчевски Климент

Фотографија: 
Академски ранг: 
In Memoriam
Основни податоци
Контакт: 
Телефон: 
+389 (0)2 3099 268
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
@
Биографија
Биографија: 

Образование:

1960 - 1967 дипломиран машински инженер, Електро-Машински факултет – Скопје

1975 - 1984 магистер по технички науки, Машински факултет – Скопје,

1985 - 1991 доктор по технички науки, Машински факултет - Скопје,

 

Вработување:

1968 - 1970 koнструkтoр, M3T- Скопје

1970 - 1975 рakoводител на koнструkтoрсko биро, M3T- Скопје

1975 - 1984 асистент, Машински факултет - Скопје

1984 - 1991 асистент, Машински факултет – Скопје

1991 - 1996 доцент, Машински факултет – Скопје

1996 - 2000 вонреден професор, Машински факултет – Скопје

2000 -    редовен професор- доживотен избор

 

Научен интерес:

Термоенергетски постројки, Неконвенционални термоенергетски постројки, Постројки за комбинирано производство на енергија, Неконвенционални извори на енергија, Енергетска ефикасност, Постројки за согорување на цврстиот комунален отпад.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top