Тодоровска-Ажиевска Љубица

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Maшински факултет, Kaрпош II б.б., 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 241
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ljubica.todorovska-azhievska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Родена сум на 15.12.1945 во Куманово

Образование:
1964-1968 Електро-Машински факултет, Скопје
1972-1977 магистратура, Машински факултет, Универзитет во Скопје
1983-1987 докторат, Машински факултет, Универзитет
"Св. Кирил и Методиј"-Скопје

Вработување:
1992- Професор, Машински факултет, Универзитет
"Св. Кирил и Методиј"-Скопје
1987-1992 Вонреден професор, Машински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје
1982-1987 Виш предавач, Машински факултет, Универзитет
"Св. Кирил и Методиј"-Скопје
1979-1982 Предавач, Машински факултет, Универзитет
"Св. Кирил и Методиј"-Скопје
1970-1979 Асистент, Машински факултет, Универзитет -Скопје
1969-1970 Асистент-приправник,Електро-Машинскифакултет

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top