Решение за прием во прв уписен рок 2017/18

Известување за упис за студентите од Прва год.2017-18

 

Автоматизација и управувачки системи - Државна квота

Енергетика и екологија - Државна квота

Енергетика и екологија - Припадници на безбедносни сили

Индустриски дизајн - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриски дизајн - Државна квота

Индустриски дизајн - Националности

Индустриски дизајн - Приватна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриски дизајн - Приватна квота

Индустриско инженерство и менаџмент  - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриско инженерство и менаџмент  - Државна квота

Материјали, процеси и иновации - Државна квота

Мехатроника - Државна квота

Моторни возила - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Моторни возила - Државна квота

Моторни возила - Нерангирани

Моторни возила - Приватна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Моторни возила - Приватна квота

Производно инженерство - Државна квота

Термичко инженерство - Државна квота

Транспорт, механизација и логистика - Државна квота

Хидраулично енергетско инженерство - Државна квота

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top