Поповски Предраг

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 232
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
predrag.popovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 21.03.1948 во Битола

Образование:
1971 Дипломиран на Машинскиот факултет - Белград
1974 Магистратура на Машинскиот факултет - Белград
1976 Докторат на Машинскиот факултет - Белград
1984 Постдокторски истражувачки ангажман-Универзитет Пенсилванија Стејт, САД

Вработување:
1971-1974 Стручен соработник, Машински факултет - Белград
1974-1982 Стручен соработник и доцент, Машински факултет - Скопје
1983-1984 Визитинг професор на Институтот за воздухопловно инжинерство при Универзитетот Пенсилванија Стејт, САД
1985- Професор, Машински факултет - Скопје

Научно истражувачка работа:
Учество во повеќе стручни и научни трудови и проекти (листа)

Главен интерес во истражувањето:
Проектирање на хидраулични турбини, системи за управување, хидромашинска опрема, хидроенергетика

Стипендии и награди:
1971-1973 Стипендија за постдипломски студии - Машински факултет - Белград
1983-1984 Фулбрајтова стипендија
13-то Ноемвриска награда на град Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top