Петрески Златко

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 239
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
zlatko.petreski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1984 - 1989 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1989 - 1994 магистер на машински науки, Машински факултет - Скопје

1995 - 2004 доктор на технички науки, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1990 - 1995 стручен соработник, Машински факултет - Скопје

1995 - 2004 асистент, Машински факултет - Скопје

2005 -   доцент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Јакостно-динамички проблеми, Примена на методот на конечни елементи, Вибрации во машинството, Замор на материјалот, Бучава во техниката, Бучава во урбаните средини.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top