Пандилов Зоран

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 259
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
zoran.pandilov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1984 - 1989 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1989 - 1993 магистер по машински науки, Машински факултет - Скопје

1993 - 1997 доктор на технички науки, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1989 - 1994 помлад асистент, Машински факултет - Скопје

1994 – 1998 асистент, Машински факултет - Скопје

1998 – 2003 доцент, Машински факултет – Скопје

2003 - 2007 вонреден професор, Машински факултет – Скопје

2007 -   редовен професор, Машински факултет – Скопје

 

Научен интерес:

Анализа , проектирање и конструкција на главни погони и погони за помест кај нумерички управувани машини; Точност на нумерички управувани машини; Линеарни погони; Проектирање и конструкција на нумерички управувани машини; CAD/CAM; Флексибилна автоматизација; Роботика; CIM; Автоматизација на производни системи; Мехатроника.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top