Мирчевски Методија

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 227
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
metodija.mirchevski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 13.03.1946 во Прилеп
 
Образование:
1964-1968  Машински факултет Електромашински факултет, Скопје, Р.Македонија
1972-1974  Магистратура, Универзитет во Белград, СР Југославија (поранешна Југославија)
1974-1976  Докторат, Универзитет во Скопје, Р.Македонија
 
Вработување:
1970-1974 Асистент , машински факултет-Скопје,
1974-1979 Доцент, Машински факултет-Скопје,
1979-1985 Вонреден професор, Машински факултет-Скопје,
1985 Професор, Машински факултет,Скопје
1999-2000 Консултант, АГП ,,Застава", Охрид
2000-2001 Консултант ,,Доминг", Макеоднска Каменица
 
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top