Меѓународна конференција за ладилна техника и топлински пумпи Охрид, 11-13 мај 2017

Конференцијата е организирана и спроведена заедно со Меѓународниот институт за ладилна техника (International Institutе of Refrigeration - Paris) по седми пат. Научниот Комитет се состои од 23 члена од 19 земји, а во Организациониот Комитет членови се директорот на IIR, директорот на Eurammon, поранешниот претседател на Институтот за ладење на Обединето Кралство, деканот на МФС и др.

На конференцијата учествуваа 155 експерти од 43 земји од сите континенти. Од пристигнатите 55 труда, рецензентите (членови на Научниот Комитет) прифатија 43 труда да бидат вклучени во програмата. 

Повеќе детали за конференцијата може да се најдат на веб страницата на конферецијата.

 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top