Малчески Алекса

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 291
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
aleksa.malcheski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 12.03.1964 год. во Прилеп

 

Образование:

1988 дипломиран математичар, Математички факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија

1996 магистар по математика, Природно математички факуклтет Универзитет "Св. Кирил и Методиј",Скопје , Македонија

 

Вработување:

1989-1986 Помлад асистент, МаШински факултет, Скопје
1996- Асистент, Машински факултет, Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top